วันอาทิตย์

ชนิดของปุ๋ย

-คน สัตว์ หรือว่าต้นไม้ ต้องการอาหารเพื่อตัวเองเหมือนกันทั้งหมดนะค่ะ แต่จะขอคุยถึง อาหารของต้นไม้ หรือปุ๋ย พืชทุกชนิดต้องการอาหาร เพื่อไปบำรุงสร้างความเจริญเติบโตแก่พืช ปุ๋ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ • 1. ปุ๋ยอินทรีย์ ( Organic Fertilizer )
 • 2. ปุ๋ยอนินทรีย์ ( Inorganic Fertilizer )
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่ได้รับจากสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ ปุ๋ยที่ได้จากพืช ได้แก่ ซากพืช ใบไม้ใบหญ้า ฟาง ขยะมูลฝอย มากองสุมๆทำเป็นปุ๋ยหมัก ส่วนที่ได้มาจากสัตว์ได้แก่ ขี้วัว ควาย เป็ด หมู ไก่ ปุ๋ยประเภทนี้จะได้แร่ธาตุที่เป็นอาหารครบ แต่สัดส่วนของแร่ธาตุที่อยู่ในปุ๋ยไม่แน่นอน แตกต่างกันมากน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของปุ๋ยนั้นๆ

- ปุ๋ยอินทรีย์เทศบาล ก็เป็นปุ๋ยที่ผลิตจากขยะมูลฝอย และเศษพืชต่างๆ แล้วผสมปุ๋ยพิเศษที่เรียกว่า ไนท์ซอย ลงไปด้วย

 • คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เหมาะสำหรับผสมดิน และบำรุงต้นไม้ประดับต่างๆ เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์ทำ ให้ดินร่วนซุย ปุ๋ยประเภทนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อต้นไม้ทีเดียว แต่เมื่อปะปนคลุกเคล้ากับดินนานๆ จะค่อยๆ สลายตัว โดยอาศัยแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในดิน โดยการสลายตัวนี้จะได้ธาตุที่เป็นอาหารของต้นไม้ทีละเล็กทีละน้อย และเป็นอาหารของพืชได้เรื่อยๆถึงจะจำนวนไม่มากนัก แต่ช่วยให้ดินโปร่ง ร่วนซุยรากของพืชได้รับอากาศสะดวกและซอนไซไปหาอาหารได้ง่าย ดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์ถึงจะใส่มากก็ไม่ค่อยเป็นอันตรายต่อต้นไม้
ปุ๋ยอนินทรีย์ มีชื่อที่เรียกกันว่า ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เป็นปุ๋ยจำพวกแร่ธาตุซึ่งมีเนื้อธาตุเป็นปุ๋ยอยู่เฉพาะอย่าง คุณสมบัติตามเนื้อธาตุนั้นๆ ดังนั้นผู้ใช้ต้องนำมาผสมกันตามสัดส่วนที่ต้นไม้ต้องการ ปุ๋ยชนิดนี้มีด้วยกันหลายอย่าง คือ
 • ปุ๋ยจำพวกไนโตรเจน เป็นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนผสมมากกว่าธาตุอื่นๆ ได้แก่ ปุ๋ยขาว เพราะเป็นเกล็ดสีขาว ได้แก่
 1. ปุ๋ยแอมโมเนยมซัสเฟต หรือปุ๋ยแอมโมเนีย มีธาตุไนโตรเจน 20-21%
 2. ปุ๋ยยูเรีย มีธาตุไนโตรเจน 25-42%
 3. ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรต มีธาตุไนโตรเจน 45%
- ปุ๋ยทั้ง 3ชนิด นี้มีธาตุไนโตรเจนมากกว่าธาตุอื่นๆ ช่วยทางด้านเจริญเติบโตทางด้านใบ ทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม มีใบเขียวและใหญ่ เหมาะสำหรับต้นไม้ที่ต้องการใบเจริญงอกงาม
 • ปุ๋ยจำพวกฟอสฟอรัส จะบอกเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นฟอสเฟส หรือฟอสฟอรัสแอสิด ธาตุฟอสฟอรัส ที่มีขายอยู่ ได้แก่
 1. ซูเปอร์ ฟอสเฟต มีฟอสฟอรัส 20%
 2. ดับเบิล หรือ ทริบเบิล ซูเปอร์ฟอสเฟต มีฟอสฟอรัส 40-80%
 3. ปุ๋ยรอคฟอสเฟต
 4. กระดูกสัตว์
- ธาตุฟอสฟอรัส ช่วยสร้างให้ลำต้นของต้นไม้แข็งแรง รากเจริญแผ่ออกได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยในการแตกหน่อ ปุ๋ยชนิดนี้เหมาะแก่ พืชผัก พืชไร่
 • ปุ๋ยจำพวกโพแทสเซียจะบอกเปอร์เซ็นต์ออกมาในรูป โพแทคเซียม หรือ โพรแทคเซียมออกไซค์ ได้แก่
 1. ปุ๋ย โพแทสเซียมคลอไรด์ เหมาะสำหรับพันธุ์ไม้ประดับ ประเภทไม้ใบ
 2. ปุ๋ย โพแทสเซียม เหมาะสำหรับไม้ดอก ไม้ผล
 • ปุ๋ยผสม จะมีธาตุ 3 ตัวผสมกันทั้ง ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แร่ธาตุทั้ง 3 ผสมกันอยู่ครบถ้วน จะเรียกว่า ปุ๋ยสมบูรณ์ ซึ่งอาจจะมีแร่ธาตุอื่นผสมอยู่เล็กน้อย ปุ๋ยชนิดนี้จะมีตัวเลขบอกเปอร์เซ็นต์ของธาตุทั้ง 3 เช่น 10-15-4 หมายความว่า ปุ๋ยนั้นมีธาตุไนโตรเจน 10 % ธาตุฟอสฟอรัส 15% ธาตุโพแทสเซียม 4 % ปุ๋ยชนิดนี้มีธาตุต่างๆอยู่มาก เหมาะแก่ใส่พืชทั่วไป
เพื่อนๆค่ะ...คุยกันเรื่องชนิดและ ประเภทของปุ๋ย อาจจะออกแนววิชาการนิดนึง แต่คิดว่าน่าจะสามารถช่วยเพื่อนๆ ถึงการให้อาหารที่เหมาะสม กับต้นไม้ในสวนของเรานะค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

.