วันพฤหัสบดี

ชนิดของเรือนเพาะชำ( ต่อ )เพื่อนๆค่ะ ครั้งที่แล้ว คนชอบสวน ได้คุยถึงเรือนเพาะชำ หรือสถานที่สำหรับขยายพันธุ์ไม้ ไปแล้ว ครั้งนี้จะขอคุยต่ออีกนิดถึง ชนิดของเรือนเพาะชำ


เรือนเพาะชำ  หรือเรือนต้นไม้ ซึ่งมีบางคนนั้นเรียกว่า รัง เช่นรังกล้วยไม้นั้นมีหลายชนิด แตกต่างกันออกทั้งในลักษณะรูปร่าง ความประสงค์ที่ใช้และการก่อสร้าง ดังนั้นจึงขอแบ่งชนิดของเรือนต้นไม้ หรือเรือนเพาะชำ ออกเป็นชนิดต่างๆ เพื่อความสะดวกในการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์


การแบ่งประเภทของเรือนเพาะชำ แบ่งได้ดังนี้


  • 1. เรือนเพาะชำ ( Lath House ) - หมายถึง เรือนที่สร้างขึ้นด้วยไม้ระแนง ( Lath ) ตีช่องห่างไม่เกิน 2 นิ้ว เพื่อให้แสงสว่างเข้ามาได้บางเวลา ลมโกรกได้ ส่วนมากจะสร้างด้วยไม้ อาจมีกำแพงคอนกรีตสูงจากระดับพื้นดินตั้งแต่ 1 ถึง 3 ฟุต หรือมากกว่านั้นก็ได้ เพื่อช่วยให้มีความชื้นมากขึ้นในเรือนเพาะชำ- เรือนเพาะชำที่เรียกว่า Lath House นี้มีความประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเพาะชำ หรือขยายพันธุ์พืชโดยตรง และ เรือนเพาะชำแบบนี้ได้รวมไม้ที่ยังไม่แข็งแรงไว้ในที่เดียวกัน เพื่อดูแลสะดวก เหมาะกับไม้ที่อายุยังน้อยไม่แข็งแรงพอ ที่จะปลูกในแปลงกลางแจ้งได้เลยทีเดียว  • 2. เรือนต้นไม้ ( Lath shelter ) 


- หมายถึงเรือนไม้ระแนงที่อาจมีฝาเป็นแนวล้อมรอบ หรือมีแต่หลังคาไม้ระแนงอย่างดียวก็ได้ แล้วแต่พันธุ์ไม้ที่อยู่ในเรือนต้นไม้- การสร้างเรือนต้นไม้ที่เรียกว่า Lath shelter นี้เพื่อใช้เป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่ต้องการแสงแดดน้อย หรือไม้ในร่ม ( Indoor plant ) พันธุ์ไม้ชนิดนี้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในที่มีแสงแดดจัด หรือปลูกกลางแจ้งได้ เรืือนต้นไม้ชนิดนี้ยังแบ่งออกได้ตามสภาพของ พันธุ์ไ้ม้ที่จะนำมาไว้ในเรือนต้นไม้  เช่นจะปลูกหรือเลี้ยงกล้วยไม้ ต้องการเรือนไม้ที่โปร่ง ให้แสงแดดส่องทั่วถึงและมีลมโกรกบ้างเล็กน้อย  • 3. ซุ้มเรือนต้นไม้ ( Garden shelter and display ) - หมายถึง เรือนไม้ชนิดนี้ที่ทำไว้เพื่อตกแต่งบ้านให้สวยงาม อาจมีพันธุ์ไม้เลื้อยขึ้นอยู่ด้วยหรือไม่มีก็ได้ อาจจะมีไม้กระถางหรือไม้พุ่มไม้ดอก ปลูกประดับซุ้มเรือนต้นไม้ด้วยก็ได้- การสร้างเรือนต้นไม้ประเภทนี้ เพื่อให้บริเวณบ้านน่าดู ร่มรื่น เป็นที่นั่งเล่นในซุ้มต้นไม้ หรือเป็นที่ตั้งไม้ดอกไม้ประดับ ดังนั้นเรือนต้นไม้ประเภทนี้จึงมีรูปร่างลักษณะแปลกๆ แล้วแต่ผู้จัดสวน หรือเจ้าของบ้านจะออกแบบให้เข้ากับตัวบ้านหรืออาคาร ซึ่งจะมีหลังคาแบบแปลกๆ เช่น สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม หน้าจั่ว แบบราบและลวดลายแปลกๆ บางเรือนอาจจะมีม้านั่ง เก้าอี้ หรือเฟอร์นิเจอร์ประดับตกแต่งเพิ่มอีกด้วย  • 4. เรือนกระจก ( Green house ) 


- หมายถึงเรือนต้นไม้ที่สร้างแบบมิดชิด มีกระจกปิดหลังคา หรือฝาเพื่อให้แสงสว่างภายนอกลอดมาได้ หลังคามักใช้กระจกฝ้าปิดเพื่อลดแสงแดดให้น้อยลง ด้านข้างอาจก่ออิฐเป็นกำแพงคอนกรีต ภายในสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศได้ดี- เรือนกระจกมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพาะชำ ขยายพันธุ์ไม้หรือเลี้ยงพันธุ์ไม้เมืองร้อนทุกชนิด ในประเทศที่หนาวจัด พันธุ์ไม้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตลอดปีเหมือนประเทศแถบร้อน จึงต้องมีเรือนกระจกไว้ขยายพันธุ์ไม้ และเลี้ยงพันธุ์ไม้ ภายในเรือนกระจกจะมีอุปกรณ์เครื่องมือมากมาย การก่อสร้างและวิธีในการใช้เรือนกระจกมีราคาสูงมาก และต้องมีผู้มีความรู้ใช้ สำหรับในประเทศไทยนั้นเรือนกระจกแทบไม่มีความจำเป็น นอกจากการขยายพันธุ์ไม้พิเศษบางชนิด ที่ต้องการควบคุมความชื้นอย่างมาก เช่น การขยายพันธุ์พวกเฟิร์นด้วยสปอร์  เป็นต้น


เพื่อนๆค่ะ คนชอบสวนคิดว่าเรื่อง ชนิดของเรือนเพาะชำคงพอที่จะให้เพื่อนๆทราบหรือเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของเรือนเพาะชำแต่ละประเภท เผื่อเพื่อนๆต้องการสร้างเรือนเพาะชำขึ้นมาเองนะค่ะ...


1 ความคิดเห็น:

.