วันจันทร์

สนามหญ้าหน้าบ้าน (ต่อ)เพื่อนๆค่ะ ครั้งแล้ว คนชอบสวน ได้เคยแนะนำเพื่อนๆ เกี่ยวกับการหญ้าที่นิยมปลูกที่สนามหน้าบ้าน วันนี้อยากจะคุยต่อเรื่องหญ้า แต่เป็นเรื่อง การเตรียมดินสนามหญ้า


การเตรียมดินสนามหญ้า ในระยะแรกๆนั้นจะสิ้นเปลืองเงินทองและเสียเวลาอยู่มาก แต่สบายในตอนหลังๆดินสนามหญ้าต้องมีอาหารพืชพอสมควร


  • ถ้าเป็นดินเหนียวควรใส่อินทรีย์วัตถุไปด้วย เช่น หญ้าหมักที่ผุๆเน่าเปื่อย เศษใบไม้ กิ่งไม้เล็กๆที่แห้งๆผุๆ หรือปุ๋ยคอกที่ผุๆ แล้วก็ได้ ควรใส่อินทรีย์วัตถุ 1 ปี๊บ ต่อพื้นที่สนามหญ้า 1 ตารางเมตร หรือ อย่างน้อยก็ 1 ปี๊บต่อ 3 ตารางเมตร ดีกว่าไม่ใส่เลย นอกจากนี้อาจใส่ปุ๋ยพิเศษอีกบ้างเล็กน้อยก่อนปลูกก็ได้

  • ดินที่ใช้ทำสนามหญ้านั้นต้องเป็นดินเป็นกรดเล็กน้อย ถ้าหากดินเป็นกรดสูงมากเกินไป ก็จำเป็นต้องลดความเป็นกรดของดินโดยใช้ปูนขาว แต่ต้องอย่าให้ดินเป็นกรดอย่างสูงหรือเป็นด่างได้ ถ้าหากดินมีคุณสมบัติเป็นกรดบ้างแล้ว จะทำให้หญ้าได้อาหารพืชในดินดีขึ้น  หากเป็นสนามหญ้าใหม่ๆ ควรพิจารณาและตรวจสอบคุณภาพของดินให้แน่นอนเสียก่อนวิธีแก้ไม่ให้ดินถูกน้ำเซาะ ถ้าเตรียมดินใ้้ห้เรียบร้อยนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีปลูกหญ้า บนพื้นที่ลาดเทนั้น ถ้าปล่อยให้ดินไว้ว่างๆ แล้วจะทำให้น้ำเซาะชะล้างเอาดินไหลลงมาด้านล่างนั้น ทำให้ไหล่เนินพังหรือถูกน้ำเซาะไม่สวยงาม ดังนั้นจะมีวิธีทางแก้ ได้แก่


- ปลูกหญ้าทำเป็นสนามให้ตลอด

- ปลูกพืชต้นเตี้ยๆ คลุมดิน เช่น ปลูกพวกเฟริน

- ปลูกไม้โปร่งปิดดินเสียตรงส่วนนั้น เช่น ไม้พุ่มที่มีทรงแจ้ติดดินเตี้ยๆ

- ทำเป็นคันทำนบกั้น อาจใช้ทำนบคอนกรีต หรือไม้ปิดกั้น  • วิธีการปลูกหญ้า อาจทำได้หลายวิธีแล้วแคต่ความสะดวก และพันธุ์หญ้าที่ต้องการ ทำได้โดย


1. ปลูกโดยใช้เมล็ดหญ้าหว่าน วิธีนี้ต้องเกลี่ยดินให้ดีละเอียด และมีความชื้นสูง ลดน้ำให้ชุ่มก่อนหว่านเมล็ด เมื่อหว่านแล้วใช้ขี้เลื่อยหรือแกลบกลบเมล็ดก็ได้2. ใช้วิธีแซะหญ้าที่ปลูกขึ้นมาแล้วทำเป็นแผงๆ มาปูพรมบนดินเสียก่อน โดยตัดเป็นแผ่นเหมือนตามร้านที่มีขายทั่วไป มาปูให้ห่างๆ กันหรือชิดกันก็ได้แล้วแต่ความต้องการ3. ใช้วิธีแบบปลูกเป็นกอๆแบบดำนา โดยต้องทำดินสนามหญ้าให้ละเอียดและเปียกแล้วใช้ยาที่ถอนมาทั้งราก ดำลงในสนามหญ้าเป็นกำๆ วิธีนี้ดดยมากใช้ขี้ดคลนหรือเลนในบ่อมาปูสนามหญ้าเสียก่อน


วิธีการปลูกหญ้านั้น แล้วแต่ความสะดวกของผู้ปลูก แต่ในปัจจุบันนี้หญ้ามีขายเป็นแผ่นสำเร็จ เพียงแต่ก่อนที่จะปลูกควรรู้วิธีที่กล่าวมาแล้ว
เพื่อนๆค่ะ หญ้าก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสวนสวยของเรา การดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน อยากให้เพื่อนๆ อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยๆ นะค่ะ ถึงแม้จะเป็นแค่สนามหญ้า.....


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

.