วันจันทร์

สวนน้ำหน้าบ้านเพื่อนๆค่ะ การจัดสวนในบ้านนั้นสามารถทำได้หลายแบบ หลายสไตล์ ทั้งเลียนแบบธรรมชาติ หรือแบบประดิษฐ์ คนชอบสวน อยากแนะนำถึง การจัดสวนแบบเลียนแบบธรรมชาติ
การจัดสวนแบบเลียนแบบธรรมชาติ (Informal Styles)

  • -เป็นการจัดสวนโดยการวางต้นไม้ หรือวัตถุ เพื่อให้เกิดความสมดุลแบบธรรมชาติ พื้นที่ในการจัดสวนส่วนใหญ่จะเป็นแบบเล่นระดับสูงต่ำ ลดหลั่นเหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  • -สิ่งก่อสร้างในบริเวณสวนนั้น มักเป็นขนาดเล็ก ใช้พื้นที่ในการจัดสวนไม่มากนัก
  • -การจัดสวนแนวนี้ นิยมจัดไว้ภายในตัวบริเวณบ้าน
  • -การใช้วัสดุตกแต่งต่างๆไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน หรือรูปแบบที่เท่ากันเสมอ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมให้เกิดความสมดุล
  • -การตกแต่งพันธุ์ไม้ ใ้ห้แต่งพอเป็นเค้าให้เหมือนกับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ พรรณไม้ที่ใช้ตกแต่งมักจะเป็นพรรณไม้ที่มีสีสันธรรมดา ไม่ฉูดฉาด
  • -ถ้าในสวนมีถนน หรือว่าทางเดิน มักจะสร้างแบบทางเล่นระดับไปตามลักษณะของพื้นที่ โดยลัดเลาะไปตามบริเวณต่างๆของสวน โดยอาจทำเป็นสเต็ปทางเดิน โดยใช้แผ่นหินวางไปตามระยะก้าวทีละก้าว


องค์ประกอบในการจัดสวนเลียนแบบธรรมชาติ ได้แก่

1. พื้นที่ สามารถดัดแปลงพื้นที่ที่ว่างอยู่ทำเป็นเนินสูงต่ำ ลดหลั่นเป็นชั้นระดับได้ตามต้องการ โดยยึดการเลียนแบบธรรมชาติ

2. ถนนและทางเดิน นิยมเล่นระดับไปตามลักษณะของพื้นที่ โดยจัดแต่งเป็นขั้นบันได หรือวางสเต็ปทางเดินไปตามพื้นที่ของสวน

3. พรรณไม้ต่างๆไม่จำเป็นต้องปลูกมากมายหลายชนิด แต่ให้คำนึงถึงความกลมกลืนและสภาพที่อยู่อย่างธรรมชาติ ว่าพรรณไม้ที่จะปลูกนั้นเป็นรูปแบบการดำรงชีวิตแบบใด้ในธรรมชาติ

4. สระน้ำ มีรูปแบบที่อิสระ สามารถออกแบบได้โดยเลียนแบบธรรมชาติอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นจะเป็น บ่อน้ำ แม่น้ำ หรือน้ำตก

5. รูปแบบอาคารจะเป็นการเลียนแบบอาคารขนาดเล็ก เช่นเก๋งจีน

การจัดสวนแบบนี้มีจุดสำคัญ คือสามารถลอกเลียนให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด มีความกลมกลืนที่สุด โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ในการตกแต่งมาก แต่ได้บรรยากาศของธรรมชาติอย่างเต็มที่


เพื่อนๆค่ะ ทั้งหมดที่ คนชอบสวน แนะนำนี้เป็นการจัดสวนเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ หรือปรับแต่งใช้ในการจัดสวนภายในบ้านเราเองตามใจชอบ ได้นะค่ะ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

.